DIE KARTHÄUSER KLOSTERKIRCHE
auf alten Ansichtskarten (vor 1945).

KOŚCIÓŁ POKLASZTORNY
na starych widokówkach (sprzed 1945 r.).

Die alten Ansichtskarten zeigen uns das Äußere und Innere der früheren Klosterkirche mit einer Klosterzelle, Refektorium und eine Reihe von damaligen Wirtschaftsgebäuden des Klosters.

Die ehemalige Klosterkirche, die Klosterzelle und das Refektorium sind sakralen Architekturdenkmäler des Ersten Ranges. Sie erinnern über dem Karthäuserkloster der Kartäuser mit dem Namen „Marienparadies”.

Stare widokówki sprzed 1945 r. ukazują nam wygląd zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny dawnego kościoła poklasztornego wraz z jedną zachowaną celą klasztorną (eremem), refektarz i szereg dawnych zabudowań gospodarczych klasztoru. Kościół poklasztorny, erem i refektarz są zabytkami architektury sakralnej klasy zerowej. Przypominają o kartuskim klasztorze zakonu kartuzów „Raj Maryi”.

kolekcja 16 widokówek w obwolucie, format 14×9 cm