LEGENDY ZIEMI KARTUSKIEJ

II wydanie 35 najpiękniejszych legend ziemi kartuskiej, ilustrowanych grafikami. Pochodzą z niemiecko-języcznego zbioru Paul Behrenda. Ich wyboru, tłumaczenia i opracowania wraz z komentarzami dokonał autor.

stron 106, oprawa miękka, format 17,5×25 cm