Sund, morskie okno na świat Polski – łączy Bałtyk z Morzem Północnym i wszechoceanem. Jest to akwen nawigacyjnie trudny, ale bardzo ciekawy. Książka zawiera prezentacje  36 portów i przystani, omówienia warunków nawigacyjnych, skrótowe historie szwedzkich i duńskich miast portowych Sundu. W książce znajdziecie precyzyjne i aktualne plany przystani, mapki podejściowe i fotografie lotnicze. Także osobiste, tradycyjnie subiektywne oceny, będące od lat wyróżnikiem locyjek Autora.

.